برگزاری کنفرانس ژئوفیزیک ایران

شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران از تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۳ الی ۱۳۹۳/۰۲/۲۵ به مدت سه روز به آدرس: تهران- خیابان امیرآباد شمالی- دانشکده ژئوفیزیک دانشگاه تهران برگزار می گردد.

مدیریت و کارکنان شرکت تشریفات مجالس پیوند برگ سبز بابت اعتماد مجدد مسئولین برگزاری سمینار، جهت انتخاب کارگروه تخصصی این مجموعه مراتب سپاسگذاری را به جا می آورند. تهیه میان وعده، پذیرایی، چیدمان، طبخ و سرو غذا از جمله اقداماتی است که کارگروه برگزاری همایش عهده دار شده است.

لازم به توضیح است، شرکت تشریفات مجالس پیوند برگ سبز برگزاری چهاردهمین و پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک را در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۱ بر عهده داشته است.

لینک مربوط به شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران:   igconference.ir

سایت انجمن ژئوفیزیک ایران:          www.nigs.ir