گروه همایش

تجارب سال های متمادی برگزاری سمینارها، مجامع و همایش ها از ما کارگروهی زبده و متخصص ساخته تا در برگزاری میهمانی های رسمی همراه و همگام شما باشیم. خدماتی همچون، طبخ و سرو غذا، پذیرایی، تهیه میان وعده و… از جمله اقدامات کارگروه تخصصی ما در این زمینه است. لازم به توضیح است مدیریت مجموعه در این بخش از فعالیت ها نظارت دارد.