اجلاس معاونان آموزشی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور

اجلاس معاونان آموزشی دانشگاهها و دانشکده های  علوم پزشکی سراسر کشور با حضور دکتر هاشمی وزیربهداشت سه شنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۴ در تالار امام خمینی (ره) دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.
کارگروه برگزاری همایش شرکت تشریفات مجالس پیوند برگ سبز افتخار پذیرایی از مدعوین و میهمانان را بر عهده داشت.

 

http://www.sbmu.ac.ir/?fkeyid=&siteid=1&pageid=396&newsview=24442