پذیرایی ضیافت افطار از فرهیختگان و صاحبان اندیشه همایش تخصصی آزمون های سـراسـری گـــاج

پذیرایی ضیافت افطار به همراه شام از فرهیختگـــان و صاحبــان اندیشــه عرصـــه آموزش کشــور در همایــش تخصــصی آزمون های ســـراســــری گــــاج ، سه شنبه مورخ ۹۵/۰۴/۰۱  در سالن همایش های صدرا برگزار گردید.

افتخار میزبانی این عزیزان را شرکت تشریفات مجالس پیوند برگ سبـــــز بر عهده داشت.

پایان

http://www.aparat.com/v/Fp9zt

پذیرایی ضیافت افطار از خانواده های محترم شهـــدا، ایــثارگران و رزمنـــدگان مدافع حــرم

پذیرایی ضیافت افطار به همراه شام از خانواده های محترم شهـــدا، ایـــثارگران و رزمندگان مدافـــع حرم، پنجشنبه مورخ ۲۷/۰۳/۹۵ در سالن همایش های صدرا برگزار گردید.

افتخار میزبانی این عزیزان را شرکت تشریفات مجالس پیوند برگ سبـــــز بر عهده داشت.

https://www.instagram.com/p/BGyzMQ8viqG/